CƠ HỘI THĂNG TIẾN

Đất Xanh Miền Nam đặc biệt quan tâm đến sự kỳ vọng của nhân viên về tương lai và giúp nhân viên tự khai phá giá trị bản thân, xây dựng lộ trình thăng tiến cụ thể, rõ ràng và phù hợp với định hướng tương lai để có những bước tiến ngày càng cao hơn trong sự nghiệp.

Các chương trình định hướng phát triển bản thân và sự nghiệp dành cho nhân viên luôn được Ban Lãnh đạo Đất Xanh Miền Nam quan tâm thực hiện.

 

Tại Đất Xanh Miền Nam, mỗi nhân viên sẽ được tạo điều kiện và môi trường để khẳng định năng lực và phát triển tố chất của bản thân, có những bước tiến cao hơn trong sự nghiệp.

 

"Nếu bạn đặt mục tiêu và theo đuổi chúng với tất cả lòng quyết tâm, tài năng sẽ đưa bạn tới những nơi khiến bạn phải ngạc nhiên" (Les Brown).