Dự Án Căn Hộ Chung Cư Đất Xanh Miền Nam

HT Pearl

HT Pearl

business Quy mô: 1.058 căn
border_style Diện tích căn hộ: 40-90 m2
 
LDG Sky

LDG Sky

business Quy mô: 05 tháp cao 99.9m 

border_style Diện tích đất toàn khu: 20.878m2
Opal Skyline

Opal Skyline

business Quy mô:  1,585 sản phẩm

border_style Tổng diện tích : 11,003.2 m2
ST Moritz

ST Moritz

business Quy mô:  238 căn hộ–3 tầng thương mại

border_style Tổng diện tích : 3000m2
West Intela

West Intela

business Quy mô:  238 căn hộ–3 tầng thương mại

border_style Tổng diện tích : 3000m2
PiCity High Park

PiCity High Park

business Quy mô:  2.311 căn hộ ở – 135 shophouse

border_style Tổng diện tích : 8600m2
High Intela

High Intela

business Quy mô:  540 căn hộ-3 tầng thương mại

border_style Tổng diện tích : 8.722m2
Saigon Asiana

Saigon Asiana

business Quy mô: 270 căn hộ, 18 Shophouse

border_style Tổng diện tích : 4017m2
Asiana Capella

Asiana Capella

business Quy mô: 349 căn hộ cao cấp

border_style Diện tích căn hộ: 49,8m2–88,9 m2