Dự Án Căn Hộ Chung Cư Đất Xanh Miền Nam

Gem Sky World

Gem Sky World

business Quy mô:  4,026 sản phẩm

border_style Tổng diện tích : 92.2 ha
 
ST Moritz

ST Moritz

business Quy mô:  238 căn hộ ở – 3 tầng thương mại

border_style Tổng diện tích : 3000m2
West Intela

West Intela

business Quy mô:  238 căn hộ ở – 3 tầng thương mại

border_style Tổng diện tích : 3000m2
PiCity High Park

PiCity High Park

business Quy mô:  2.311 căn hộ ở – 135 shophouse

border_style Tổng diện tích : 8600m2
High Intela

High Intela

business Quy mô:  22 tầng ( 18 tầng căn hộ, 3 tầng thương mại, 1 tầng giữ xe)

border_style Tổng diện tích : 8.722m2
Saigon Asiana

Saigon Asiana

business Quy mô: 270 căn hộ, 18 Shophouse

border_style Tổng diện tích : 4017m2
Asiana Capella

Asiana Capella

business Quy mô: 349 căn hộ cao cấp

border_style Diện tích căn hộ: 49,8m2–88,9 m2

Eco Green Sài Gòn HR2

Eco Green Sài Gòn HR2

business Quy mô: 4.000 căn hộ

border_style Diện tích căn hộ: 50m2 - 92m2

Căn hộ Gem Riverside

Căn hộ Gem Riverside

business Quy mô: 3175 căn hộ cao cấp

border_style Diện tích căn hộ: 71 m2 - 95 m2