Dự Án Căn Hộ Chung Cư Đất Xanh Miền Nam

Saigon Asiana

Saigon Asiana

business Quy mô: 270 căn hộ, 18 Shophouse

border_style Tổng diện tích : 4017m2
Asiana Capella

Asiana Capella

business Quy mô: 349 căn hộ cao cấp

border_style Diện tích căn hộ: 49,8m2–88,9 m2

Eco Green Sài Gòn HR2

Eco Green Sài Gòn HR2

business Quy mô: 4.000 căn hộ

border_style Diện tích căn hộ: 50m2 - 92m2

Căn hộ Gem Riverside

Căn hộ Gem Riverside

business Quy mô: 3175 căn hộ cao cấp

border_style Diện tích căn hộ: 71 m2 - 95 m2

Eco Green Sài Gòn

Eco Green Sài Gòn

business Quy mô: 4.000 căn hộ

border_style Diện tích căn hộ: 50m2 - 92m2

Saigon Gateway

Saigon Gateway

business Quy mô: 942 căn

border_style Diện tích căn hộ: 53.28 m2 – 90.78 m2

Conic Riverside

Conic Riverside

business Quy mô: 664 căn hộ

border_style Diện tích căn hộ: 49,41m2 – 72,96 m2

Căn hộ Saigon Skyview

Căn hộ Saigon Skyview

business Quy mô: 276 căn hộ

border_style Diện tích căn hộ: 62,44 m2 – 85,1 m2

Thủ Thiêm Garden

Thủ Thiêm Garden

business Quy mô: 375 căn hộ

border_style Diện tích căn hộ: 48,93-85,69m2