Dự Án Căn Hộ Chung Cư Đất Xanh Miền Nam

Diamond Boulevard

Diamond Boulevard

business Quy mô: 683 căn
border_style Diện tích căn hộ: 35 – 60 – 83m2
 
Fiato Premier

Fiato Premier

business Quy mô: 464 căn
border_style Diện tích căn hộ: 76-110 m2
 
Honas Residence

Honas Residence

business Quy mô: 500 căn
border_style Diện tích căn hộ: 45-69 m2
HT Pearl

HT Pearl

business Quy mô: 1.058 căn
border_style Diện tích căn hộ: 40-90 m2
 
LDG Sky

LDG Sky

business Quy mô: 05 tháp cao 99.9m 

border_style Diện tích đất toàn khu: 20.878m2
Opal Skyline

Opal Skyline

business Quy mô:  1,585 sản phẩm

border_style Tổng diện tích : 11,003.2 m2
ST Moritz

ST Moritz

business Quy mô:  238 căn hộ–3 tầng thương mại

border_style Tổng diện tích : 3000m2
West Intela

West Intela

business Quy mô:  238 căn hộ–3 tầng thương mại

border_style Tổng diện tích : 3000m2
PiCity High Park

PiCity High Park

business Quy mô:  2.311 căn hộ ở – 135 shophouse

border_style Tổng diện tích : 8600m2