Dự Án Căn Hộ Chung Cư Đất Xanh Miền Nam

Fiato Premier

Fiato Premier

business Quy mô: 464 căn
border_style Diện tích căn hộ: 76-110 m2
 
Honas Residence

Honas Residence

business Quy mô: 500 căn
border_style Diện tích căn hộ: 45-69 m2
Sky Đông Sài Gòn

Sky Đông Sài Gòn

business Quy mô: 05 tháp cao 99.9m 

border_style Diện tích đất toàn khu: 20.878m2
Opal Skyline

Opal Skyline

business Quy mô:  1,585 sản phẩm

border_style Tổng diện tích : 11,003.2 m2
West Intela

West Intela

business Quy mô:  238 căn hộ–3 tầng thương mại

border_style Tổng diện tích : 3000m2
High Intela

High Intela

business Quy mô:  540 căn hộ-3 tầng thương mại

border_style Tổng diện tích : 8.722m2
Saigon Asiana

Saigon Asiana

business Quy mô: 270 căn hộ, 18 Shophouse

border_style Tổng diện tích : 4017m2
Asiana Capella

Asiana Capella

business Quy mô: 349 căn hộ cao cấp

border_style Diện tích căn hộ: 49,8m2–88,9 m2

Eco Green Sài Gòn HR2

Eco Green Sài Gòn HR2

business Quy mô: 4.000 căn hộ

border_style Diện tích căn hộ: 50m2 - 92m2