THÔNG BÁO

Thân gửi Quý đối tác, Quý khách hàng,
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Đất Xanh Miền Nam trân trọng thông báo về việc thay đổi công ty thành viên trong hệ thống trực thuộc Tổng công ty Đất Xanh Miền Nam.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ City Real được thành lập vào năm 2018 và thuộc hệ thống công ty thành viên trực thuộc Tổng công ty Đất Xanh Miền Nam. Trong quá trình hoạt động, City Real đạt được nhiều thành tựu nổi bật, từng bước khẳng định vị trí trên thị trường bất động sản TP. HCM. Trong thời gian sắp tới, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ City Real có những định hướng mới về phát triển doanh nghiệp và mở rộng thị trường hoạt động, từ ngày 25/10/2022 đã chính thức đổi tên và sử dụng thương hiệu City Real.
Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Đất Xanh Miền Nam đã có nghị quyết số 2510/2022/NQ-ĐXMN/HDQT, thống nhất và thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ cổ phần vốn góp của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Đất Xanh Miền Nam tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ City Real.
Chính thức từ ngày 25/10/2022, Đất Xanh Miền Nam không còn sở hữu vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ City Real, đồng thời Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ City Real không còn là Công ty thành viên của Đất Xanh Miền Nam. Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ City Real sẽ dừng việc sử dụng thương hiệu và nhãn hiệu Đất Xanh nói chung và Đất Xanh Miền Nam nói riêng.
Đất Xanh Miền Nam trân trọng thông báo những thay đổi này đến Quý đối tác và Quý khách hàng.
Trân trọng