Lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn tập đoàn (DXG) Quý 2.2018 đạt hơn 114 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ.

Doanh thu thuần trong Qúy 2.2018 của DXG ước đạt 763 tỷ đồng, gấp 261% so với cùng kỳ. Lũy kế, trong 6 tháng đầu năm 2018 là 1.947 tỷ đồng, gấp 221% so với cùng kỳ. Doanh thu của Tập đoàn trong 6 tháng đầu năm 2018 chủ yếu đến từ tất cả các mảng hoạt động kinh doanh của Tập đoàn như đầu tư, kinh doanh và dịch vụ bất động sản.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ trong Qúy 2.2018 là 114 tỷ đồng, hơn gấp đôi so với Qúy 2.2017. Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2018 thì lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ là 432 tỷ đồng, gấp 213% so với cùng kỳ và hoàn thành được 40% kế hoạch lợi nhuận 1.068 tỷ đồng mà ĐHĐCĐ giao phó.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, nhìn chung các mảng hoạt động của DXG đều diễn ra tích cực và thuận lợi với hàng loạt dự án DXG đầu tư đã được thực hiện và triển khai thành công như: bàn giao thành công 100% dự án Opal Riverside, giới thiệu ra thị trường được hơn 2.000 sp dự án Gem Riverside, triển khai bán hàng thành công nhiều dự án đầu tư thứ cấp tại thị trường Hà nội như Hateco Xuân Phương, Homeland, Hải phát Plaza; tại thị trường Đà Nẵng như Dragon Smart City, Bàu Tràm; tại thị trường TP.HCM và Đồng Nai như dự án Saigon Skyview, Sunshine Residences. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của DXG còn được thể hiện với việc đã có hơn 10,000 sản phẩm đã được phân phối qua hệ thống DXG, tăng 77% so với cùng kỳ.

Dự án Opal Riverside đã bàn giao thành công 100%

Theo dự kiến, trong Qúy 3.2018 DXG sẽ bắt đầu thực hiện bàn giao 2 dự án Opal Garden, Luxgarden và sẽ ghi nhận toàn bộ doanh thu – lợi nhuận của 2 dự án này cũng như các dự án DXG đầu tư thứ cấp như Dragon Smart City, Saigon Skyview … trong Q3 & Q4.2018 để đảm bảo vượt chỉ tiêu lợi nhuận 1.068 tỷ đồng mà ĐHĐCĐ đã giao phó.

Nguồn: Tập đoàn Đất Xanh